Gezin aan het strand in de herfst

Veranderingen basisverzekering

Wie in Nederland woont of werkt, is verplicht om een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Elk jaar bepaalt de overheid wat er wordt vergoed vanuit deze verzekering.

Hoogte eigen risico

Het verplicht eigen risico gaat niet omhoog en bedraagt ook in 2019 € 385.

Bekendmaking zorgpremie

Zorgverzekeraars moeten de nieuwe premies voor 12 november 2018 bekendmaken.

Inkomensafhankelijke bijdrage en zorgtoeslag

De Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2019 van 6,90% naar 6,95%. De zorgtoeslag voor lage inkomens gaat iets omhoog.

Uitbreiding basispakket

Per 1 januari 2019 wordt het basispakket aangepast met:

  • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht
  • Verruiming vergoeding zittend ziekenvervoer
  • Vergoeding oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling
  • Geneesmiddelen, vitaminen en supplementen uit het basispakket